საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

დიასპორა

ბულგარეთის რესპუბლიკაში ქართული დიასპორა დარეგისტრირდა 2010 წლის 18 ნოემბერს.
მის. იუნაკის ქ. N 24.
ტელ: + 359 2 968 19 04; + 359 2 962 85 34 
ტელ/ფაქსი: + 359 32 625 101
ხელმძღვანელი – ვლადიმერ თუთბერიძე
მოადგილე – გიორგი აბულაძე.