საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ყაზახეთისა და ყირგიზეთის რესპუბლიკებში საქართველოს საელჩო

მდებარეობა :

010000 ყაზახეთის რესპუბლიკა, ქ. ასტანა

მისამართი :

დიპლომატიური ქალაქი C-4, ქ. ასტანა

კოდი :

+7 (7172)

ფაქსი :

24 34 26

ტელეფონი:

24 32 58

E-Mail : 

astana.emb@mfa.gov.ge

ვებ-გვერდი:

www.kazakhstan.mfa.gov.ge

სამუშაო საათები:

09:00-18:00